Obchodní podmínky

Provozovatelem webové stránky eshop.rawzinka.cz je: David Buzek

Sídlo: Český Těšín, Střelniční 214/20, PSČ: 737 01

Adresa pro doručování: Český Těšín, Střelniční 214/20, PSČ: 737 01

Identifikační číslo: 03064484

Provozovatel není plátcem DPH.

 1. Všeobecná ustanovení

  Kupující učiněním závazné objednávky na portálu eshop.rawzinka.cz stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen "zboží").

 1. Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Zboží lze závazně objednat prostřednictvím rozehrání e-shopu dostupného na adrese eshop.rawzinka.cz. Smlouva vzniká úhradou objednávky provedenou po jejím potvrzení prodávajícím. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 1. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e­‑mailem, po zaplacení objednávky budete taktéž informováni o odeslání zásilky e­‑mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 1. Zrušení objednávky, odstoupení od kupní smlouvy, nepřevzetí zboží, vrácení zboží (reklamace)
  a) Odstoupení od kupní smlouvy: S výjimkou případů upravených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) má objednatel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez uvedení důvodů. Pokud se tak rozhodne, je objednatel povinen v uvedené lhůtě vrátit zboží na adresu prodávajícího. Poštovné a balné za odeslání vraceného zboží hradí objednatel. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Pokud nebude vrácené zboží v původním obalu, bude nést známky používání, bude poškozené, nebo nebude kompletní, má prodávající právo úměrně snížit vracenou částku za zboží.

  b) Nepřevzetí zboží: zákazník je povinný si objednané zboží převzít od doručovatele, případně do 14 dnů na poště, pokud ho pošta nezastihne na jeho adrese.

  c) Vrácení zboží reklamace: Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

 1. Cena a způsob úhrady

  Nabídkové ceny jsou platné v okamžiku objednání.

Kupní cenu lze uhradit:

a/ hotově při převzetí objednávky v místě sídla prodávajícího

b/ předem převodem na účet číslo: 670100-2213986968/6210

c/ dobírkou při převzetí zásilky

K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Při platbě předem na účet se předpokládá, že částka za objednané zboží bude uhrazena nejpozději do 14 dnů od objednání, není­‑li s prodávajícím ujednáno jinak. Při nezaplacení zboží v uvedené lhůtě si prodávající vyhrazuje možnost zrušení objednávky.

 1. Způsob doručení

Dodávky předmětu objednávky budou dle dostupnosti produktů, provozních možností prodávajícího a úhrady převodem realizovány v co nejkratším termínu, obvykle jsou vyexpedovány do 3-5 dnů. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu).

Zboží dopravíme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu platby:

a/ osobní odběr – zdarma

b/ odběř ve výdejním místě Zásilkovna.cz

 • při platbě předem na účet je cena dopravy 58 Kč

 • při dodání zásilky dobírkou je cena dopravy 73 Kč

Prodávající informuje kupujícího o odeslání zásilky. Kupující je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad neprodleně kontaktovat přepravce popř. provozovatele on­‑line obchodu.

V případě nevyzvednutí zásilky a opakovaného zaslání na žádost zákazníka hradí další poštovné zákazník v plné výši. Pokud nevyzvednutou objednávku zaplacenou převodem objednavatel zruší, má provozovatel právo strhnout si z částky celou částku, kterou zaplatil za doručení.

 1. Ochrana osobních dat

Odesláním osobní objednávky a registrací kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely tohoto internetového obchodu, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 1. Závěrečná ujednání

  Podáním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek uvedených na internetových stránkách prodávajícího ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

Provozovatel on­‑line obchodu eshop.rawzinka.cz:

David Buzek

IČO: 03064484

Bankovní spojení: – 670100-2213986968/6210 (mBank S.A., organizační složka)

Tel.: + 420 777 059 211

E­‑mail: rawzinka@gmail.com